Slušaj i gledaj online

 • weather-image

  0C° Karlovac

 • weather-image

  0C° Duga Resa

 • weather-image

  1C° Ogulin

 • weather-image

  1C° Ozalj

 • weather-image

  -5C° Slunj

Podijeli

Proslavu 45.rođendana obilježit će toplinski val

Jezične savjete priprema Sanja Popovački, prof.

proslava 10.-oga rođendana / proslava 10. rođendana

Redni brojevi sklanjaju se u govoru, ali se to ne bilježi u njihovu brojčanu zapisu.

Pozivam te na proslavu svojega 10.-og rođendana. – NE

Pozivam te na proslavu svojega 10. rođendana. – DA

90-ak

Tvorenice koje označuju približnu količinu i u kojima je prva sastavnica broj, pišu se sa spojnicom: 200-tinjak, 30-ak, 50-ih godina. Iza spojnice zapisuje se samo ono što ne pripada osnovi. Ako osnova završava na t, ne treba ga ponavljati u nastavku.

10-tak, 50-tih… – NE

10-ak, 50-ih… – DA

ljudski resursi / ljudski potencijali

Riječ resurs posuđenica je iz engleskog jezika. Iako ni riječ potencijal nije hrvatskog podrijetla, temeljem pravila o nazivlju pojedine struke, bolje je upotrebljavati taj izraz.

ljudski resursi – NE

ljuski potencijali – DA

zapremnina / obujam

U značenju ‘omeđeni prostor koji zauzima koje tijelo‘, i u općoj i u stručnoj uporabi treba koristiti riječ obujam. Možemo koristiti i riječ volumen, koja je internacionalizam, ali se prednost ipak daje riječi obujam.

zapremnina motora, zapremnina prtljažnika… – NE

obujam motora, obujam prtljažnika… – DA

toplotni val / toplinski val

Hrvatskom standardnom jeziku pripada riječ toplina, a ne pripada mu riječ toplota. Pridjev izveden od te imenice glasi toplinski, a ne toplotni.

Toplotni val zahvatio je zemlju. – NE

Toplinski val zahvatio je zemlju. – DA