FOTO: Dugoreški fašnik

Fašnik je recikliran, a ne zapaljen, da bi sve bilo u ekološkom duhu