Skini našu aplikaciju

Slušaj i gledaj online

 • weather-image

  21C° Karlovac

 • weather-image

  20C° Duga Resa

 • weather-image

  20C° Ogulin

 • weather-image

  20C° Ozalj

 • weather-image

  20C° Slunj

Županija OZALJ ZA MLADE Podijeli

Ozalj u novoj godini s novim demografskim mjerama: Veće naknade za bebe, besplatan vrtić, olakšice za mlade obitelji

Povećana naknada za bebe, besplatan vrtić, oslobađanje komunalnog doprinosa, sredstva za izgradnju kuće… tek je dio iz seta mjera

Grad Ozalj od prvog dana ove godine povećao je naknade za bebe, uvodi besplatan vrtić za 3. i svako iduće dijete, te financijske potpore i niz olakšica za mlade obitelji u rješavanju stambenog pitanja što je mjera koju za sad tek mali broj gradova u zemlji.

Tako je iznos naknade za opremu novorođenog djeteta  povećan s dosadašnjih 2 tisuće na 3 tisuće kuna, a navedenu naknadu moći će ostvariti svi roditelji za djecu sa prebivalištem na području Grada Ozlja, rođenu u 2022. godini, od kojih barem jedan roditelj ima prebivalište na području Grada.

Jedna od odluka  je i da će se u ovoj godini roditeljima trećeg i svakog sljedećeg djeteta omogućiti besplatni boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj.

Uvedene su nove mjere financijske pomoći za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji radi kupnje obiteljske kuće/stana na području Grada Ozlja, gradnje obiteljske kuće ili poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor.

Radi se o iznosu do 20 tisuća kuna, a moći će ga koristiti, nakon objave javnog poziva, mlade obitelji pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije stariji od 40 godina i da je u stalnom radnom odnosu te da u svom vlasništvu nemaju drugu useljivu nekretninu, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade ili rekonstruiraju predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.

Jedan od ciljeva je poticanje naseljavanja u Ozlju, a prihvatljivo je i da korisnici ove mjere mogu biti osobe koje već imaju prebivalište u tom gradu, ali i one koje ga nemaju, ali će ga kasnije prijaviti nakon ostvarivanja financijske pomoći za kupnju, gradnju ili rekonstrukciju stambenog objekta.

Osobe koje prvi put grade obiteljsku kuću radi rješavanja svog stambenog pitanja će u 2022. godini moći ostvariti pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ako nisu stariji od 40 godina, ako obiteljska kuća koja se namjerava graditi ima najviše dvije stambene jedinice te ako podnositelj zahtjeva, niti njegovi članovi obiteljskog kućanstva nemaju na području Republike Hrvatske drugu useljivu kuću ili stan. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 100% odnosit će se za obračunati obujam stambenog objekta do: 700 m3 za 4 – ero i više članu obitelj, 500 m3 za 3 – članu obitelj, 300 m3 za 2 – članu obitelj i 100 m3 za samca.

Pročitajte i ovo

ZAUSTAVI SE VATRO

Naši vatrogasci s Dinare: Odrađuju vrhunski posao u ekstremnim uvjetima