Skini našu aplikaciju

Slušaj i gledaj online

 • weather-image

  11C° Karlovac

 • weather-image

  11C° Duga Resa

 • weather-image

  10C° Ogulin

 • weather-image

  11C° Ozalj

 • weather-image

  11C° Slunj

Županija VODA NAŠA SVAGDAŠNJA Podijeli

Put karlovačke vode od izvora do slavine – od cijene do neprocjenjivosti

Cijena usluge vodoopskrbe, kao i drugih vodnih usluga, u gradu Karlovcu na istoj je razini već 10 godina

Cijena vode je tema oko koje je bilo, ima i biti će različitih mišljenja i tumačenja. Budući da je uvijek aktualna, Vodovod i kanalizacija Karlovac želi podsjetiti sugrađane koji sve troškovi ulaze u cijenu vode.

U Karlovcu se crpi 300 litara vode u sekundi

Svake sekunde na našem konzumnom području crpi se 300 litara vode koja putuje kroz 682 km mreže cjevovoda i distribuira se do kućanstava kako bi oko 57.000 stanovnika moglo zadovoljiti svoje životne potrebe. Međutim, put neprocjenjivog resursa ima svoju cijenu.

Uključuje troškove crpljenja vode, odnosno rada crpki i troška električne energije, održavanja crpnih i elektroenergetskih postrojenja, dezinfekcije vode, analize zdravstvene ispravnosti pitke vode sa izvorišta, vodosprema, distributivne mreže i hidranata, očitanja preko 16 000 vodomjera, njihova baždarenja, montaže, zamjene te ulaganja u nove tipove vodomjera.

Puknuća sastavni dio života

Također, taj veliki sustav koji se prostire na 300 km2 potrebno je održavati i nadzirati. Sustav osim razgranate mreže, čini 6 vodocrpilišta, 12 vodosprema te 16 precrpnih stanica. Održavanje mreže provodi se kroz obnovu dotrajalih dijelova i popravke kvarova. Tu glavninu troška čini vodovodni materijal te zbrinjavanje građevinskog otpada, održavanje strojeva, vozila, troškovi goriva. Pored toga, ulažemo u rekonstrukciju i obnovu mreže kroz projekte, a godišnji prosjek iznosi 13 milijuna kn.

Puknuća su pak sastavni dio „života“ svakog sustava vodoopskrbe, što zbog starosti, što zbog tlakova. Događaju se u vodomjernim oknima i na priključcima korisnika, na magistralnim i sekundarnim vodoopskrbnim pravcima. Zato je neophodno kontinuirano ulagati u zamjenu dotrajalih dijelova. Upravo će projekt Aglomeracija Karlovac-Duga Resa u tom segmentu odigrati značajnu ulogu jer će se izmijeniti preko 56 km cjevovoda.

Neprekidni nadzor nad radom sustava vodoopskrbe odvija se putem jedinstvenog nadzorno-upravljačkog centra u kojem se prate svi parametri važni za pravilan rad sustava. Sve analize zdravstvene ispravnosti pitke vode pokazuju da je karlovačka voda kvalitetna, na što smo svi ponosni, no i potvrda te kvalitete ima svoj trošak.

Besplatna voda je plemenita, ali neodrživa ideja

Tu su i troškove održavanja informacijskog i komunikacijskog sustava, ulaganje u nove tehnologije, obuku radnika, ulaganje u razvoj poput vodoistražnih radova, trošak radnika i liječničkih pregleda koji su neophodni sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja zaštite na radu i rada sa vodom za ljudsku potrošnju, troškovi za plaće – od ukupnog broja zaposlenih preko 2/3 čine radnici u operativi.

Sve navedeno utječe na formiranje cijene vode. Tema cijene uvijek je aktualna, o njoj postoje razna mišljenja i tumačenja. Primjerice, jedno od njih je da pijemo skupu vodu i plaćamo previše naknada, drugo da voda mora biti besplatna jer je opće dobro i nužna za život.

Ovo potonje koliko god bilo plemenito nije održivo. Voda bi trebala biti dostupna svima, a opet, oko milijardu ljudi na svijetu nema pristup pitkoj vodi. Za nas kojima je dostupna, ne može biti besplatna zbog svega gore navedenog.

Cijena se formira prema Uredbi Vlade RH, mjesta za profit nema

Cijena se pak formira temeljem izračuna i pravila postavljenih posebnim propisom – Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje pokriva.

Tako formirana cijena služi isključivo za pokrivanje troškova, tu nema niti smije, sukladno zakonima, biti mjesta za ostvarenje profita. Nadalje, cijenu svake vodne usluge, bilo da se radi o vodoopskrbi, odvodnji ili pročišćavanju otpadnih voda, odobrava krovno nadležno tijelo – Vijeće za vodne usluge. Dodatni mehanizam kontrole ispravnosti odnosno zakonitosti cijena su redoviti inspekcijski nadzori koji se provode u svim komunalnim tvrtkama.

Važno je napomenuti kako se na kubik vode vežu i naknade koje su prihod Hrvatskih voda. Svi troškovi poslovanja javno su dostupan dokument putem godišnjih izvješća o poslovanju, na servisu FINA-e „Registar godišnjih izvješća“ te na web stranici Društva.

Cijena vodoopskrbe u Karlovcu 10 godina ista

Cijena usluge vodoopskrbe, kao i drugih vodnih usluga, u gradu Karlovcu na istoj je razini već 10 godina iako su troškovi koji utječu na njihovo formiranje u tom periodu znatno porasli.  Pogotovo je porasla cijena vodovodnog i građevinskog materijala, goriva, električne energije.

Kako bi se postigla dodatna učinkovitost i održivost u upravljanju ovim dragocjenim resursom donesen je Zakon o vodnim uslugama još 2019. g.. Od tada slijedimo nove smjernice u vodno komunalnom sektoru.

Jedna županija, jedan isporučitelj vodnih usluga

Naime, kada se donese Uredba o uslužnim područjima i formiraju uslužna područja, započet će proces okrupnjavanja vodovoda na razini cijele RH, te će u pravilu na teritoriju jedne županije biti jedan isporučitelj vodnih usluga.

Sve navedeno u skladu je sa misijom i vizijom našeg poslovanja koje u središte stavlja brigu o korisnicima i kvaliteti usluge uz očuvanje rijeka i okoliša.

Pročitajte i ovo

ZA RAZVOJ

Karlovačka županija objavila tri javna poziva za gospodarstvo