Skini našu aplikaciju

Slušaj i gledaj online

 • weather-image

  26C° Karlovac

 • weather-image

  26C° Duga Resa

 • weather-image

  24C° Ogulin

 • weather-image

  25C° Ozalj

 • weather-image

  24C° Slunj

Karlovac ROĐENDAN PROČISTAČA Podijeli

30.5.2011.- 30.5.2021.: Deset godina čistih rijeka

Prije izgradnje pročistača, otpadna voda i sav otpad koji je u njoj završavao, ispuštala se bez ikakvog tretmana u naše rijeke.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese u deset godina rada pročistio je 62,4 milijuna kubika otpadnih voda.

Održiva, zdrava i zelena budućnost smjer je kojim je Karlovac čvrsto krenuo prije jednog desetljeća kroz realizaciju EU projekta u domeni zaštite prirode i okoliša. Zahvaljujući ISPA projektu, 2021. godina protječe u znaku važnog jubileja – 10 godina rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Naime, 30. svibnja 2011. prva otpadna voda iz Duge Rese i Karlovca dvama kolektorima – Grad i Južni kolektor – pristigla je na kompleks smješten u karlovačkom naselju Gornje Mekušje. Do danas, ovaj saveznik naših bisera – rijeka i okoliša, pročistio je 62,4 milijuna kubika otpadne vode, one koja je nekad zajedno sa otpadom završavala u rijeci Kupi.

Podsjetimo, ISPA ili Program za vode i otpadne vode Grada Karlovca prvi je projekt u RH iz područja zaštite prirode i okoliša sufinanciran sredstvima EU, tada iz predpristupnog fonda ISPA. Osim UPOV-a, izgrađeno je 10 kilometara sustava vodoopskrbe, 10 kilometara sustava odvodnje, 8 crpnih stanica odvodnje te nabavljena vozila i oprema za održavanje novog sustava.

Uređaj ima 3 stupnja pročišćavanja – mehanički, biološki i kemijski. Otpadna voda najprije prolazi mehanički predtretman, koji se sastoji od rešetki, zatim uklanjanja pijeska i masti. Potom kreće biološka obrada, postupcima aeracije, izmjene anaerobnih, anoksičnih i aerobnih uvjeta te taloženjem dolazimo do čiste vode na izlazu te mulja, kao nusprodukta pročišćavanja.

Otpadna voda prije ikakve obrade sadrži krupni i sitni komunalni otpad, pijesak, masnoće, organske tvari te visoku razinu fosfora i dušika. Kroz tri stupnja pročišćavanja uklanja se otpad, razgrađuju organske tvari i smanjuju nutrijenti fosfor i dušik te se u Kupu ispušta čista voda.

Time se poboljšava kvaliteta vodotoka, daje doprinos u očuvanju okoliša, omogućuje razvoj turističkih potencijala i podiže kvaliteta života.

Prije izgradnje pročistača, otpadna voda i sav otpad koji je u njoj završavao, ispuštala se bez ikakvog tretmana u naše rijeke. Danas je grad na četiri rijeke u nacionalnom vrhu gledano po obuhvatu, stupnju i uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda. Pokazatelji uspješnosti su uklanjanje organskog opterećenja koje je iznad 95%, dok je uklanjanje dušikove tvari i fosfora na 80%.

DESET GODINA RADA U BROJKAMA

62,4 milijuna m3 pročišćene otpadne vode

Otpad

Na mehaničkom predtretmanu uređaja u deset godina izvučeno je više od 1.200 tona krupnog i sitnog otpada te pijeska, što bi sve, da nema Uređaja, završilo u rijeci Kupi.

Ukupno iz sustava odvodnje u tom razdoblju izvučeno je više od 20.000 tona otpada.

Mulj

Izdvojeno je ukupno 20.000 tona mulja nastalog u procesu pročišćavanja, koji je strojno dehidriran na maseni udio suhe tvari od 25%.

Bioplin

Do sada je proizvedeno više od 1,8 milijuna kubičnih metara bioplina, koji je iskorišten za zagrijavanje mulja (anaerobnu stabilizaciju) i grijanje prostorija UPOV-a tijekom zime.

BLISKA BUDUĆNOST

U sklopu projekta “Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa„ gradi se postrojenje za sušenje mulja, koje će koristiti sunčevu energiju i dopunsku toplinsku energiju postojećeg bioplinskog postrojenja. Time će se realizirati stupanj obrade mulja sa 90% suhe tvari. Volumen mulja tako će smanjiti 3 do 4 puta pa će se znatno smanjiti troškovi njegovog daljnjeg odlaganja, odnosno zbrinjavanja. Kroz isti projekt nabavit će se nova mjerna oprema, a sve navedeno utjecat će na još bolji rad pročistača u službi zdravlja rijeka, građana i okoliša.

(sponzorirana objava)

Pročitajte i ovo

ZBOG ELEKTRO RADOVA

Drive in na Luščiću u petak i subotu ne radi